Verksamhetsområden

Personlig assistans

Individärenden

(Ansökan, överklaganden, muntlig förhandling, omprövning, retroaktivitet, tillfällig utökning, etc)

Bolagsärenden

(Tillstånd, tillsyn, återkrav, ledningssystem, etc)