Vårdnad och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Vi har lång och gedigen erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kommer att säkerställa att ditt och dina barns rättigheter tas till vara på bästa sätt. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon.

Vi hjälper dig gärna att ansöka om rättskydd eller rättshjälp som kan ge dig ersättning för en del av dina kostnader för juridiskt biträde.
KONTAKTPERSON
Jonas von Heidenstam
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 88+46 (0)70-946 11 17