Socialrätt

Vi har stor erfarenhet av socialrätt och biståndsinsatser som framgår av Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige och lagen ska utgöra en försäkring åt den som inte själv kan tillgodose sina behov. Vår expertis och personliga engagemang garanterar våra klienter den främsta rådgivningen och det bästa biträdet i frågor såsom rätt till hemtjänst, dagverksamhet, avlösning, särskilt boende, ledsagning och korttidsvistelse m.m.

Vi kan även erbjuda rådgivning och biträde i frågor som rör bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till personer med funktionsnedsättning och som behöver anpassa sin bostad. Bidraget kan användas för att till exempel ta bort trösklar, montera rullstolsramp utomhus, byta ut badkar mot duschplats och bredda dörrar etc. Våra djupgående juridiska kunskaper och långa erfarenhet inom rättsområdet garanterar våra klienter bästa möjliga framgång.
  • Bistånd enligt Socialtjänstlagen
  • Bostadsanpassningsbidrag
KONTAKTPERSON
Jessica Gustavsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 03+46 (0)70-231 92 42