Personlig Assistans

C J Advokatbyrå erbjuder specialistkunskap inom samtliga assistansbranschens områden sedan år 2008. Vår expertis inom personlig assistans och assistansersättning är välkänd och vi har omfattande praktisk processerfarenhet inom området. Beroende på det specifika uppdraget utförs det juridiska arbetet antingen av en erfaren jurist eller av ett team av jurister. Vi lämnar rådgivning och biträde till såväl företag i branschen som till privatpersoner.

KONTAKTPERSON
Jessica Gustavsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 03+46 (0)70-231 92 42