CJ Advokatbyrå

Personlig assistans

Individärenden

(Ansökan, överklaganden, muntlig förhandling, omprövning, retroaktivitet, tillfällig utökning, etc)

Bolagsärenden

(Tillstånd, tillsyn, återkrav, ledningssystem, etc)

 •  

  "Vi är troligtvis den advokatbyrå i Sverige som har längst och bredast erfarenhet av verksamhetsområdet personlig assistans i relation till såväl individer som bolag"

  Jessica Gustavsson. Advokat, delägare

 • Jonas von Heidenstam

   

  "Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs att alltid finnas till hands"

  Jonas von Heidenstam, Advokat, delägare

 • CJ Advokatbyrå - Arvid Danielsson

    

  "För oss på C J Advokatbyrå är varje uppdrag unikt"

  Arvid Danielsson, Advokat, delägare